Jak to zorganizować w gminie i szkole?

Strona w przygotowaniu – materiały są uzupełniane na bieżąco

Gminy

Q&A Ukraińskie dzieci w naszych szkołach
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/QA-Ukrainskie-dzieci-w-naszych-szkolach.pdf

https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/04/QA.pdf

Sopot. Dobre praktyki
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Sopot.-Dobre-praktyki.pdf

Kraków. Dobre praktyki
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/04/Krakow-dobre-praktyki.pdf

Lublin. Dobre praktyki
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/04/Lublin-dobre-praktyki-1.pdf

Pismo Pana Ministra Przemysława Czarnka do dyr. szkół, kuratorów i samorządowców
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Pismo-Pana-Ministra-Przemyslawa-Czarnka-do-dyr.-szkol-kuratorow-i-samorzadowcow.pdf

Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz migrantów i uchodźców
Jak przyjmować i integrować uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy? Narzędziownik dla samorządów (edukacja s. 2-3)
https://www.miasta.pl/uploads/attachment/file/5157/narz_dziownik_integracji_dla_samorz_d_w.pdf

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (szczególnie art. 50-59)
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/1-specustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy.pdf

Prawo cudzoziemców do nauki szkolnej
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Prawo-cudzoziemcow-do-nauki-szkolnej.pdf

Utworzenie w szkole oddziału międzynarodowego
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Utworzenie-w-szkole-oddzialu-miedzynarodowego.pdf

Rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Rozporzadzenie-w-sprawie-ksztalcenia-osob-niebedacych-obywatelami-polskimi-oraz-osob-bedacych-obywatelami-polskimi-ktore-pobieraly-nauke-w-szkolach-funkcjonujacych-w-systemach-oswiaty-innych-panstw.pdf

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/rozporzadzenie-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ksztalcenia-osob-niebedacych-obywatelami-polskimi.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000056601.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000064501.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000064401.pdf

Szkoły i przedszkola

Wyciąg z rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/04/Wyciag-z-rozporzadzenia-z-dnia-8-kwietnia-2022-.pdf

Rozporządzenie z dnia 8.04.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 
(klasyfikacja w oddziałach przygotowawczych, oddziały ze zwiększoną ilością dzieci, podział na grupy, zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, inne lokalizacje w przedszkolach, oddziały przygotowawcze w szkołach sportowych)
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000079501.pdf

Szkoła Edukacji PAFW i UW | Zestaw poradników dla nauczycieli – min. różnice między polską a ukraińską podstawą programową
https://szkolaedukacji.pl/ukrainscy-uczniowie/

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja | Oddział przygotowawczy w polskiej szkole
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Oddzialy-przygotowawcze.pdf

Ministerstwo Edukacji i Nauki | Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Zasady_przyjmowania_dzieci_z_zagranicy_infromacja_MEiN.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie

Ministerstwo Edukacji i Nauki | Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi–informacja-mein

Podcast oko.press | Jak polska szkoła i klasa mogą przywitać uczennice i uczniów z Ukrainy?
Czy jedyna dostępna metoda to wrzucenie uchodźczych dzieci na głęboką wodę polszczyzny i typowego szkolnego dnia?
Co można zrobić inaczej?
https://oko.press/priwit-i-co-dalej-szkola-dla-dzieci-z-ukrainy/

ZNP | Poradnik “Nasza szkoła Waszym domem”
https://znp.edu.pl/poradnik-nasza-szkola-waszym-domem/

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej | Checklista dla szkół wielokulturowych
http://ffrs.org.pl/wp-content/uploads/FRS_Checklista_dla_Szkol_Wielokulturowych.pdf

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej | Checklista dla szkół współpracujących z asystentkami i asystentami międzykulturowymi
https://asywszkole.pl/wp-content/uploads/2021/06/FRS_Checklista_AM-w-szkole.pdf

 

Dobre praktyki

Hipolit CKZiU Środa Wielkopolska
Przykłady dobrych praktyk pracy z uczniem cudzoziemskim
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Prezentacja-uczen-cudzoziemski.pdf

Działalność placówki jako wielokulturowej szkoły
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Dzialalnosc-placowki-jako-wielokulturowej-szkoly.pdf

Zasady pracy z uczniem cudzoziemskim w nauczaniu zdalnym
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/zasady-pracy-z-uczniem-cudzoziemskim.pdf

Szkolny zespół ds. wsparcia uczniów z doświadczeniem migracji
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Szkolny-zespol-ds.-wsparcia-uczniow-z-doswiadczeniem-migracji..pdf

Formularz – diagnoza na wejściu
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Formularz-diagnoza-na-wejsciu.pdf

Metody pracy z uczniem z doświadczeniem migracji
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Metody-pracy-z-uczniem-z-doswiadczeniem-migracji.pdf

Pakiet powitalny dla uczniów cudzoziemskich
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/pakiet-powitalny-prezentacja.pdf

Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu Pakiet powitalny
https://www.canva.com/design/DAE2rknAycc/6r2x6yQyQ71Rt-epLzIOnw/view?utm_content=DAE2rknAycc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Raporty:

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej | Zbiór raportów dotyczących edukacji dzieci uchodźczych 
http://ffrs.org.pl/biblioteka/raporty/

Transatlantic Future Leaders Forum | Rekomendacje systemowe dotyczące integracji dzieci-uchodźców z Ukrainy
https://transatlanticforum.org/raportukraina2022/

Na skróty:

SOS dla Ukrainy | Uczymy się polskiego i ukraińskiego 
https://sosdlaedukacji.pl/uczymy-sie-polskiego-i-ukrainskiego/

SOS dla Ukrainy | Historia i kultura Ukrainy
https://sosdlaedukacji.pl/historia-i-kultura-ukrainy/

SOS dla Ukrainy | Materiały edukacyjne po ukraińsku
https://sosdlaedukacji.pl/materialy-edukacyjne-po-ukrainsku/

SOS dla Ukrainy | Materiały edukacyjne – migracje i wielokulturowość
https://sosdlaedukacji.pl/materialy-edukacyjne-migracje-i-wielokulturowosc/

Spis treści

Skip to content