E-publikacje

Rozwiązania i rekomendacje

4 kwietnia, 2023|

Podsumowanie debaty obywatelskiej: rozwiązania i rekomendacje Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami rekomendacji i rozwiązań, jakie należy wprowadzić, aby poprawić jakość edukacji w Polsce. Rekomendacje zostały wypracowane podczas Szczytu Edukacyjnego – spotkania roboczego, którego celem była

Jakiej szkoły chcemy? Wyzwania i rozwiązania

3 kwietnia, 2023|

Ekspertki i eksperci związani z Siecią Organizacji Społecznych dla Edukacji opracowali 18 policy papers, w których odpowiadają na pytanie: Jakiej szkoły chcemy? Wierzymy, że nasze wieloletnie doświadczenie i wspólna praca mogą być pomocne wszędzie tam, gdzie

O potrzebie nowego prawa oświatowego

3 kwietnia, 2023|

Publikacja ma charakter relacji z zakresu aktualnych działań, roboczego sprawozdania z początkowego etapu niezbędnych prac przygotowawczych, inicjujących proces zmiany prawa. Jesteśmy dopiero na początku drogi: padł pomysł, zaistniała inicjatywa, grupa ludzi dobrej woli wykonała pierwsze działanie,

Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości? Rekomendacje ogólne z projektu Szkoła dla innowatora

3 kwietnia, 2023|

Rekomendacje ogólne to pierwsza część rekomendacji i wniosków z pilotażowego projektu Szkoła dla innowatora. Jego celem jest wprowadzenie do praktyki pracy polskich szkół systematycznego kształcenia kompetencji proinnowacyjnych. Rekomendacje odpowiadają na pytanie, jak zorganizować system edukacji, by

Chcesz otrzymywać najnowsze publikacje na swój adres e-mail? Zapisz się na nasz newsletter.

Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych

3 kwietnia, 2023|

Celem PowerED 2021 jest wypracowanie rekomendacji dla firm, samorządów i organizacji społecznych, jak wspierać etyczne i skuteczne doradztwo zawodowe w szkołach, tak aby wszystkie dzieci – zwłaszcza te ze środowisk defaworyzowanych – były na dobrej drodze

Propozycja podstawy programowej do języka polskiego

3 kwietnia, 2023|

Obowiązująca od 2017 roku podstawa programowa spotkała się z surową krytyką, wielu nauczycieli podkreśla, że jest ona trudna w realizacji. Na realną ocenę jej skutków jest jednak za wcześnie. Co prawda dwie edycje egzaminu ósmoklasisty (2019

RAPORT EDUKACJA Między pandemią COVID-19 a edukacją przyszłości

3 kwietnia, 2023|

Jeśli edukacja ma odpowiadać całkiem nowym (i nie do końca rozpoznanym) potrzebom, które wiążą się z przyspieszającym rozwojem technologicznym, procesami globalizacji, zmianami w kulturze i funkcjonowaniu społeczeństw, to należy we współpracy z różnymi podmiotami stworzyć całościową