Publikacje

Zapoznaj się z obszernymi publikacjami dogłębnie analizującymi polską oświątę.

  • All Post
  • Publikacje
Raport z Narad Obywatelskich o Edukacji

24 stycznia, 2024/

Publikacja ma na celu zebranie oraz przedstawienie głosów podnoszonych podczas Narad Obywatelskich o Edukacji. Narady te zaczęły być przeprowadzane w odpowiedzi na strajk nauczycieli w 2019 roku. Publikacja…

Edukacja i Nauka

24 stycznia, 2024/

„Edukacja i Nauka” to zbiór postulatów obywatelskich opracowanych przez zespół ds. edukacji Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Publikacja skupia się na tematach związanych z wyrównywaniem szans…

Porozumienie dla Edukacji

24 stycznia, 2024/

„Porozumienie dla Edukacji”, to powstały w okresie od czerwca do października 2015 roku dokument zbierający społecznie wypracowane postulaty dotyczące zmian w edukacji. Przygotowany został przez moderatorów…

Podsumowanie II Szczytu dla Edukacji

13 grudnia, 2023/

W trakcie II Szczytu dla Edukacji uczestniczki i uczestnicy wydarzenie w podgrupach wskazywali priorytety na najbliższe miesiące. W poniższych tabelach prezentujemy wypracowane ustalenia. Pliki można również…

Find the next clue. Fulfillment of clauses conditions in the roadmap agreement contract. Fact check.

24 października, 2023/

Mapa drogowa dla edukacji to kolejny materiał opracowany pod egidą SOS dla Edukacji. Zawiera propozycje zmian, których celem jest naprawa polskiego systemu oświaty…

Propozycje dla Polski. Rozmowa o przyszłości

22 lipca, 2023/

Organizacje społeczne wraz z ekspertami i ekspertkami od miesięcy pracują nad propozycjami dla przyszłości Rzeczpospolitej. W wielu obszarach wymagających naprawy, poprawy lub modernizacji, społeczeństwo obywatelskie…