Raport z Debat dla Edukacji – jaki profil absolwenta?

W czerwcu 2024 r. SOS dla Edukacji przeprowadziła cykl spotkań „Debaty dla edukacji – jaki profil absolwenta”. Celem debat było zbadanie opinii osób uczących się, grona pedagogicznego i rodziców na temat profilu absolwenta szkoły podstawowej. Zadaliśmy pytania o to, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne powinna posiadać osoba kończąca 8. klasę szkoły podstawowej.

W debatach uczestniczyły osoby z mniejszych i większych miejscowości. W czerwcu odwiedziliśmy Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach, Szkołę Podstawową Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach, Liceum Bielskiej Szkoły Menedżerów w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilamowicach, Szkołę Podstawową nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu, I LO im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach, Zespół Szkół STO na Bemowie – 99 SLO oraz Kopalnie Talentów w Krzeszowicach. W spotkaniach łącznie wzięło udział ponad 350 osób. W debatach uczestniczyli uczniowie i uczennice szkół podstawowych, branżowych, liceów i techników, grona pedagogiczne, rodzice, a w jednym ze spotkań także przedstawiciele władzy samorządowej i kuratorium.

Każde spotkanie zostało podzielone na 4 części. Pierwsza – wstępna polegała na  przypomnieniu celu spotkania oraz zaprezentowaniu metod pracy. Drugą część  – a zarazem pierwszą część właściwej pracy – poświęcono próbom wyłonienia odpowiedzi na następujące pytania (praca przebiegała w grupach):

  1. Jakie warunki powinniśmy stworzyć, by dzieci dobrze czuły się w szkole – czynniki determinujące ich szkolną karierę?
  2. Co może im przeszkadzać w pełnej realizacji swojego potencjału – to, na co ma wpływ szkoła?
  3. Co młodzi ludzie powinni wynieść ze szkoły, która wspiera ich rozwój?

Uczestnicy hasłowo wpisywali swoje wypowiedzi w odpowiednie pola. Następnie tworzono nowe grupy i przystępowano do kolejnej części pracy.

W trzeciej części, jako metodę pracy, zastosowano burzę mózgów. Podstawą dyskusji była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: jakie są najważniejsze rzeczy, które człowiek powinien wiedzieć i potrafić kończąc szkołę podstawową?

Spis treści

Skip to content