Ekspertki i eksperci SOS dla Edukacji

Łączymy ludzi z różnych specjalizacji w celu pracy nad lepszym system edukacji. 

Grzegorz Mazurkiewicz

Pracuje w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel i socjolog zainteresowany badawczo przywództwem edukacyjnym, polityką edukacyjną, zarządzaniem w oświacie, jakością i ewaluacją edukacji, równością szans edukacyjnych, edukacją interkulturową, edukacją ekspedycyjną oraz rozwojem zawodowym nauczycieli.

Krzysztof Biedrzycki

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Instytucie Badań Edukacyjnych, historyk literatury, krytyk literacki, badacz edukacji, ekspert w MEN od 2008, członek zespołu opracowującego Podstawę Programową do języka polskiego w 2008, ekspert CKE, współautor dwóch serii podręczników do języka polskiego dla liceów, autor czterech monografii i ponad stu artykułów, wykładał na uniwersytetach w USA i we Francji, gdzie badał tamtejsze systemy edukacyjne.

Agnieszka Ciesielska

Nauczycielka języka polskiego w SLO nr 99 w Zespole Szkół STO na warszawskim Bemowie. Postutorka w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Edukacyjną Fundacją im. R. Czerneckiego. Członkini Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. Doświadczona tutorka. Entuzjastka edukacji!

Roman Dolata

Kierownik Katedry Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w pomiarze edukacyjnym i badaniu nierówności społecznych w edukacji. Jest współtwórcą polskiej implementacji metodologii edukacyjnej wartości dodanej (metoda wykorzystania wyników egzaminacyjnych do ewaluacji wyników nauczania). Najważniejsza publikacja: Dolata R. (2008). Szkoła-segregacje-nierówności. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Agata Łuczyńska

Współzałożycielka i prezeska Fundacji Szkoła z Klasą. Od 2009 r. wprowadza do szkół w Polsce i Europie nowe trendy i innowacyjne metody nauczania. Promuje model otwartej szkoły, która uczy odpowiedzialności, współpracy, krytycznego myślenia, społecznego zaangażowania i rozwiązywania problemów. Interesuje ją wpływ przestrzeni na uczenie się i wpływ nowych mediów na edukację.

Anna Sobala-Zbroszczyk

Dyrektorka 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO. Współtworzyła akcję społeczną „Szkoła z klasą”. Publikowała w „Gazecie Wyborczej”, „Dyrektorze Szkoły”, „okopress” artykuły o tematyce edukacyjnej. Jest działaczką organizacji samorządowych zajmujących się edukacją, zasiada we władzach Społecznego Towarzystwa Oświatowego i Polskiej Unii Edukacyjnej.

Łukasz Korzeniowski

Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów, student V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor poradników z zakresu prawa oświatowego, redaktor książek: „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań” (Kraków 2023) oraz „Statut nieumarły. Wzór statutu szkoły z komentarzem” (Kraków 2023). Szkoleniowiec z zakresu prawa oświatowego, prelegent licznych konferencji. W obszarze praw ucznia działa od 2018 r.

Oktawia Gorzeńska

Specjalizuje się w tematach innowacji i liderstwa. Doradczyni osób i instytucji odpowiedzialnych za działania strategiczne w obszarach edukacji, kompetencji cyfrowych i zarządzania zmianą na poziomie ogólnopolskim i europejskim. Wykładowczyni, autorka i współautorka książek oraz projektów, była dyrektorka szkół.