Ekspertki i eksperci SOS dla Edukacji

Łączymy ludzi z różnych specjalizacji w celu pracy nad lepszym system edukacji. 

Krzysztof Biedrzycki

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Instytucie Badań Edukacyjnych, historyk literatury, krytyk literacki, badacz edukacji, ekspert w MEN od 2008, członek zespołu opracowującego Podstawę Programową do języka polskiego w 2008, ekspert CKE, współautor dwóch serii podręczników do języka polskiego dla liceów, autor czterech monografii i ponad stu artykułów, wykładał na uniwersytetach w USA i we Francji, gdzie badał tamtejsze systemy edukacyjne.

Bożena Będzińska-Wosik
Dyrektorka oraz nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi, będącej jedną z szkół działających w ruchu “Budzącej się Szkoły”, jedna  z założycielek “Dyrektorskiego Telefonu Zaufania”. Jest zainteresowana budowaniem nowej kultury uczenia się, chce tworzyć optymalne oraz przyjazne warunki edukacyjne. Wierzy we współpracę dzieci oraz dorosłych w procesie edukacyjnym oraz rozwojowym. Działa na rzecz poszerzania świadomości na tematy związane z edukacją wśród rodziców oraz nauczycieli.
Iwona Chmura-Rutkowska

Pedagożka, socjolożka, edukatorka, kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów z zakresu m.in, przeciwdziałania przemocy motywowanej stereotypami, edukacji antydyskryminacyjnej oraz studiów nad historią kobiet. Profesorka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. Członkini Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania.

Agnieszka Ciesielska

Nauczycielka języka polskiego w SLO nr 99 w Zespole Szkół STO na warszawskim Bemowie. Postutorka w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Edukacyjną Fundacją im. R. Czerneckiego. Członkini Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. Doświadczona tutorka. Entuzjastka edukacji!

Roman Dolata

Kierownik Katedry Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w pomiarze edukacyjnym i badaniu nierówności społecznych w edukacji. Jest współtwórcą polskiej implementacji metodologii edukacyjnej wartości dodanej (metoda wykorzystania wyników egzaminacyjnych do ewaluacji wyników nauczania). Najważniejsza publikacja: Dolata R. (2008). Szkoła-segregacje-nierówności. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Federowicz
Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. Ukończył studia w Instytucie Socjologi Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku socjologia, a także na Politechnice Warszawskiej na wydziale Mechaniki Precyzyjnej. Związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. Założyciel Zespołu Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją IFiS PAN, koordynator polskiej części programu badawczego PISA. W przeszłości uczestniczył również w pracach MEiN nad nową podstawą programową kształcenia ogólnego.
Oktawia Gorzeńska

Specjalizuje się w tematach innowacji i liderstwa. Doradczyni osób i instytucji odpowiedzialnych za działania strategiczne w obszarach edukacji, kompetencji cyfrowych i zarządzania zmianą na poziomie ogólnopolskim i europejskim. Wykładowczyni, autorka i współautorka książek oraz projektów, była dyrektorka szkół.

Mikołaj Herbst
Ekonomista, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia na wydziale Nauk Ekonomicznych UW. W 2003 uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2013 doktora habilitowanego. Adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na UW, były członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Autor publikacji z dziedzin związanych z m.in. edukacją oraz ekonomią.
Iga Kazimierczyk
Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Prezeska Fundacji “Przestrzeń dla Edukacji”, właścicielka placówki zajmującej się opieką dzieci do lat trzech, była dyrektorka Zespołu Szkół Lauder-Morasha w Warszawie. Była nauczycielką w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie, w latach 2008-2014 koordynatorka w Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Była również koordynatorką programów edukacyjnych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Łukasz Korzeniowski

Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów, student V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor poradników z zakresu prawa oświatowego, redaktor książek: „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań” (Kraków 2023) oraz „Statut nieumarły. Wzór statutu szkoły z komentarzem” (Kraków 2023). Szkoleniowiec z zakresu prawa oświatowego, prelegent licznych konferencji. W obszarze praw ucznia działa od 2018 r.

Grzegorz Kubalski

Prawnik, ekspert w zakresie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym, czynny samorządowiec. Absolwent Wydziału Fizyki UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW, alumn Leadership Academy for Poland. Związany od roku 2008 ze Związkiem Powiatów Polskich. W minionych latach udzielał wsparcia eksperckiego m.in. Kancelarii Prezydenta RP, MSWIA, GUS i Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej. Wykładał w WSB w Warszawie. Współautor komentarzy do ustaw, autor artykułów naukowych.

Agata Łuczyńska

Współzałożycielka i prezeska Fundacji Szkoła z Klasą. Od 2009 r. wprowadza do szkół w Polsce i Europie nowe trendy i innowacyjne metody nauczania. Promuje model otwartej szkoły, która uczy odpowiedzialności, współpracy, krytycznego myślenia, społecznego zaangażowania i rozwiązywania problemów. Interesuje ją wpływ przestrzeni na uczenie się i wpływ nowych mediów na edukację.

Grzegorz Mazurkiewicz

Pracuje w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel i socjolog zainteresowany badawczo przywództwem edukacyjnym, polityką edukacyjną, zarządzaniem w oświacie, jakością i ewaluacją edukacji, równością szans edukacyjnych, edukacją interkulturową, edukacją ekspedycyjną oraz rozwojem zawodowym nauczycieli.

Katarzyna Mitka
Wiceprezeska Zarządu PSL Powiatu Krakowskiego, prezeska małopolskiego oddziału stowarzyszenia Kobiety w Centrum. Nauczycielka, dyrektorka Szkoły Podstawowe im. Jana Brzechwy w Sance, członkini OSKKO. Współpracuje z dyrektorami, nauczycielami, rodzicami, a także ekspertami edukacyjnymi w celu naprawy problemów dotyczących polskiej oświaty.
Katarzyna Nabrdalik
CEO Fundacji “Tech for Poland”. W przeszłości zarządzała polskim oddziałem organizacji AIESEC, a także pełniła funkcję Dyrektora na region Europy AIESEC International. Pasjonatka edukacji, od lat związana z organizacjami pozarządowymi.
Olga Napiontek

Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, doktorka socjologii. Jest autorką badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego, trenerką projektującą i prowadzącą warsztaty dla nauczycieli, bibliotekarzy, urzędników i młodych ludzi oraz kierowniczką projektów Fundacji. W latach 2013 – 2015 kierowniczka merytoryczna w projekcie systemowym „Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego liderem było MEN.

Alicja Pacewicz

Współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z Klasą. Współautorka podręczników edukacji obywatelskiej (ze śp. Tomaszem Mertą) i programów dla szkół, m.in. Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, Przewodnik obywatelski, Szkoła z klasą, Ślady przeszłości, Młodzi głosują. Ekspertka europejskiej sieci edukacji obywatelskiej Networking European Citizenship Education. Współzałożycielka SOS dla Edukacji i kampanii Wolna Szkoła, członkini Warszawskiej Rady Edukacyjnej.

Grzegorz Pochopień

Pracownik Ministerstwa Finansów, później pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, potem Dyrektor Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie m.in. dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

Jacek Pyżalski
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku pedagogika. Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związany z kilkudziesięcioma krajowymi oraz międzynarodowymi projektami badawczymi. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej, reprezentant Polski w Europejskiej Fundacji Nauki. Autor licznych artykułów oraz publikacji na tematy związane z oświatą.
Magdalena Radwan-Röhrenschef

Socjolożka edukacji, prezeska Fundacji Dobrej Edukacji, która prowadzi Szkołę Edukacji PAFW i UW. W Szkole Edukacji pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na UW i studia doktoranckie w ISS UW. Stypendystka MMF i EVA.FI. Jest członkiem Collegium Invisibile. Pracowała w Instytucie Badań Edukacyjnych jako liderka Zespołu Badań Nauczycieli – kierowała badaniem czasu pracy nauczycieli, była członkiem zespołu badania OECD TALIS.

Michał Sitek
Socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych, w którym w latach 2009-2017 był zastępcą dyrektora ds. badawczych, a obecnie kieruje Zespołem Badań Międzynarodowych. Uczestniczył w pracach polskiego zespołu PISA, kierował polską edycją Międzynarodowego Badania Kształcenia Nauczycieli TEDS-M 2008 oraz badania TIMSS 2019, a obecnie kieruje polską częścią Międzynarodowego Badania Umiejętności Osób Dorosłych PIAAC 2022-23. Współtworzył i wspierał wdrażanie systemu monitorowania karier absolwentow szkół ponadpodstawowych.
Anna Sobala-Zbroszczyk

Dyrektorka 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO. Współtworzyła akcję społeczną „Szkoła z klasą”. Publikowała w „Gazecie Wyborczej”, „Dyrektorze Szkoły”, „okopress” artykuły o tematyce edukacyjnej. Jest działaczką organizacji samorządowych zajmujących się edukacją, zasiada we władzach Społecznego Towarzystwa Oświatowego i Polskiej Unii Edukacyjnej.

Dawid Sześciło
Adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW; ekspert organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych (Unii Europejskiej i OECD) w projektach dotyczących reform administracji publicznej. Autor ponad 250 publikacji naukowych dotyczących prawa publicznego, administracji i zarządzania publicznego, praw człowieka.
Jędrzej Witkowski

Prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej – największej polskiej organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji. Z organizacją związany od 2005 r. Ekspert edukacyjny, doktor socjologii i politolog. Zajmuje się m.in. strategiami wprowadzania oddolnych zmian w szkołach oraz edukacją obywatelską i edukacją o polityce. Autor publikacji naukowych i ekspertyz. Współpracował m.in. z MEN, IBE, MSZ, ORE, UNDP i wieloma organizacjami pozarządowymi. Absolwent Leadership Academy for Poland.

Skip to content