Dobre praktyki

Dobry pomysły na mądrą i lepszą szkołę.

Rady Młodzieżowe dla Edukacji

Przewodnik dla młodzieżowych rad gmin i powiatów gotowych
do podjęcia partycypacyjnych działań na rzecz lokalnej edukacji.

Razem dla Edukacji – debaty samorządowe

Przewodnik dla samorządów lokalnych, które nie boją się partycypacji.

Skip to content