Strona główna » Aktualności
Aktualności2021-07-05T19:17:01+02:00

Obywatelski Pakt dla Edukacji

21 lipca, 2022|

Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji,  powstała jesienią 2020 roku. Wspólnie przygotowujemy rozwiązania problemów, które stoją dziś przed polską szkołą i wczesną edukacją – nasze rekomendacje dla władz centralnych, samorządów lokalnych i środowisk szkolnych zawarliśmy w kilkunastu szczegółowych opracowaniach (patrz: https://sosdlaedukacji.pl/jakiej-chcemy-szkoly/). (więcej…)

Wypoczynek dzieci ukraińskich i polskich – pakiet wiedzy dla samorządów

8 lipca, 2022|

Wciąż stoi przed nami wiele wyzwań związanych z edukacją i integracją uchodźczych dzieci i młodzieży. Warto wykorzystać do tego wakacje. Przedstawiamy pakiet informacji i propozycji, które można wykorzystać w Waszej gminie. Wśród nich uruchamiany właśnie program finansowania akcji letniej dla ukraińskich dzieci, którego operatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja, a środki finansowe będą w cąłości pochodzić od sponsorów.  (więcej…)

Zdalne szkolenie: nauczanie języka polskiego jako obcego i regulacja emocjonalna

8 lipca, 2022|

W związku z pojawieniem się w Polsce uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy potrzeba więcej osób z przygotowaniem glottodydaktycznym. Konieczne jest też zapewnienie dzieciom i młodzieży wsparcia w budowaniu odporności psychicznej. Fundacja SOK we współpracy z doświadczonymi specjalistami i specjalistkami przygotowała darmowe szkolenie online z tych obszarów. Osoby uczestniczące poznają metodologię nauczania języka polskiego jako obcego. Nauczą się też prowadzić ćwiczenia oddechowe wspierające regulację emocjonalną. (więcej…)

Protest przeciwko wprowadzeniu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

8 lipca, 2022|

7 lipca 2022 r. sejm przyjął ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Posłowie i posłanki zagłosowali przeciwko uchwale senatu, który postulował odrzucenie ustawy. Nowe prawo wejdzie w życie, jeśli zostanie podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę. (więcej…)

STATUT SZKOŁY DO TABLICY!

13 czerwca, 2022|

W czerwcu odbyły się dwa webinary „Statut szkoły do tablicy!”, których tematyką był tytułowy statut szkoły, zasady jego konstruowania, problematyka niezgodnych z prawem postanowień statutu oraz przestrzegania statutu szkoły. Mówiliśmy też w ogóle o prawie w szkole, praworządności w tych mikro-demokracjach, jakimi są szkoły i wskazywaliśmy, jak budować innowacyjną szkołę w obecnym stanie prawnym.
(więcej…)

Jak zaplanować, zorganizować, sfinansować zajęcia wakacyjne dla ukraińskich i polskich dzieci?

6 czerwca, 2022|

Na webinarium zaprosiliśmy organizacje społeczne, które oferują środki i wsparcie merytoryczne związane z organizacją zajęć edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych dla dzieci ukraińskich oraz polskich.
(więcej…)

Przejdź do góry