SOS dla edukacji2023-04-04T21:45:19+02:00
Sieć organizacji społecznych dla edukacji

Działamy na rzecz dobrej szkoły i mądrej edukacji. Monitorujemy i pokazujemy jak działa polska oświata. Proponujemy zmiany i rozwiązania systemowe. Promujemy i upowszechniamy dobre praktyki w edukacji.

Aktualności

Jakiej szkoły chcemy?

Inne inicjatywy edukacyjne