Ośrodek Rozwoju Edukacji | Wielokulturowość w szkole/uczeń cudzoziemski Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji
https://www.ore.edu.pl/2015/03/wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski/

National Education Union | Przyjęcie dzieci-uchodźców do Twojej szkoły
https://neu.org.uk/media/1956/view

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej| Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne
http://ffrs.org.pl/biblioteka/ksiazki/innowacyjne_rozwiazania/

Więcej materiałów:
Baza SOS SZKOŁA WIELOKULTUROWA prawo, asystenci/asystentki, adaptacja
https://sosdlaedukacji.pl/asystentki-i-asystenci-miedzykulturowi-adaptacja-kulturowa-dzieci-i-mlodziezy-szkola-wielokulturowa-i-rowne-traktowanie/