Środki na lokalne projekty edukacyjne

Przedszkola i szkoły są częścią lokalnej społeczności i mogą w większym stopniu korzystać z jej zasobów oraz otwierać się na jej potrzeby.


Zabezpieczenie środków na lokalne projekty edukacyjne realizowane we współpracy z organizacjami społecznymi oraz instytucjami wspiera rozwój placówek oświatowych. Takie projekty to szansa na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą jakość nauczania i wychowania, np. na wprowadzenie nowych technologii czy programów edukacji klimatycznej, wielokulturowej, obywatelskiej, europejskiej lub równościowej.


Finansowanie lokalnych projektów (np. w formie konkursów), w tym dodatkowych zajęć, wyjazdów i wydarzeń kulturalnych, przyciąga uwagę uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Podnosi też atrakcyjność placówek.


Organ prowadzący może współpracować z lokalnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami, aby zabezpieczyć środki na projekty. To buduje silne więzi lokalne i korzystnie wpływa na całą społeczność.

Korzystanie z doświadczeń organizacji

Szkoły są wspierane przez organizacje, które mają doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów.

Odciążenie kadry

Kadra nauczycielska może się skoncentrować na realizacji swoich obowiązków, a nie na szukaniu źródeł finansowania na dodatkowe przedsięwzięcia.

Kompetencje

Osoby uczestniczące rozwijają kompetencje – m.in. kreatywność, umiejętność współpracy, komunikacji i rozwiązywania problemów.

Wzmacnianie społeczności lokalnej

Lokalne projekty edukacyjne angażują społeczność. To okazja do wspólnego działania, budowania relacji i tworzenia więzi.

Grant oświatowy gminy Sępólno Krajeńskie

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Osiedlowe Centra Sportowe w Tychach narzędziem upowszechniania sportu amatorskiego i aktywnej rekreacji wśród mieszkańców

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, Urząd Miasta Tychy

Nasze pasje

Urząd Miasta w Ełku

Miejski Program Edukacji Klimatycznej „Kilmatyczne Katowice”

Urząd Miasta Katowice, Uniwersytet Śląski, szkoły w Katowicach

Skip to content