Miejski Program Edukacji Klimatycznej „Klimatyczne Katowice”

W Katowicach powstał zespół ds. Pilotażowego Programu Nauczania Edukacji Klimatycznej składający się z nauczycielek i nauczycieli szkolnych i akademickich, radnych samorządowych oraz urzędników i urzędniczek.

W ramach programu opracowano scenariusze zajęć z 4 obszarów tematycznych:
– krytyka konsumpcjonizmu,
– utrata bioróżnorodności,
– antropogeniczne zmiany klimatu,
– transformacja energetyczna.

Zajęcia mają się odbywać w formie lekcji, warsztatów praktycznych i zajęć w terenie. Treści są zintegrowane z podstawami programowymi w szkołach podstawowych.

Pilotaż odbywa się w 5 katowickich szkołach podstawowych w drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024. Po pilotażu i ewaluacji planowane jest wdrożenie programu we wszystkich szkołach podstawowych.

Informacje o praktyce

Skip to content