Miejski Program Edukacji Klimatycznej „Kilmatyczne Katowice”

Powołanie zespołu ds. Pilotażowego Programu Nauczania Edukacji Klimatycznej składającego się z nauczycieli szkolni, akademiccy, radni samorządowi i urzędnicy, – opracowanie scenariuszy zajęć z zakresie 4 obszarów tematycznych: krytyka konsumpcjonizmu, utrata bioróżnorodności, antropogeniczne zmiany klimatu, transformacja energetyczna, – forma zajęć: lekcje, warsztaty praktyczne, zajęcia w terenie – zintegrowanie treści z podstawami programowymi w szkołach podstawowych, – pilotaż w 5 katowickich szkołach podstawowych w 2. sem 2023/2024 r. – po pilotażu, ewaluacji wdrożenie we wszystkich szkołach podstawowych

Informacje o praktyce