Osiedlowe Centra Sportowe w Tychach – upowszechnianie aktywnej rekreacji

Powołanie Osiedlowych Centrów Sportowych umożliwiających ożywienie życia sportowego i aktywnej rekreacji w miejscach zamieszkania. Centrami kierują zatrudnieni przez MOSiR na umowę o pracę animatorzy sportu.

W ramach centrów odbywają się:
– zajęcia stałe w cyklach tygodniowych, dostępne dla mieszkańców osiedla (w tym tenis, siatkówka, pływanie, piłka nożna) w dostępnych obiektach (boiska, sale gimnastyczne, baseny) pod okiem instruktorów,
– integracja dzieci, młodzieży i całych rodzin: liczne imprezy, zawody, turnieje, zabawa i wypoczynek w przyjaznej atmosferze,
– udział reprezentacji OCS w ogólnomiejskich zawodach sportowych,
– wycieczki i rajdy do miejsc ważnych historycznie i przyrodniczo.

Na potrzeby projektu przeprowadzono modernizację i budowę kilkudziesięciu boisk.

Informacje o praktyce

Skip to content