Osiedlowe Centra Sportowe w Tychach narzędziem upowszechniania sportu amatorskiego i aktywnej rekreacji wśród mieszkańców

Powołanie Osiedlowych Centrów Sportowych umożliwiających ożywienie życia sportowego i aktywnej rekreacji w miejscach zamieszkania, kierowanych przez animatorów sportu, – animatorzy zatrudniani przez MOSiR na umowę o pracę, – zajęcia stałe w cyklach tygodniowych, dostępne dla mieszkańców osiedla, w tym tenis, siatkówka, pływanie, piłka nożna) w dostępnych obiektach (boiska, sale gimnastyczne, baseny) pod okiem instruktorów -Integracja dzieci, młodzieży, całych rodzin, liczne imprezy, zawody, turnieje, zabawa i wypoczynek w przyjaznej atmosferze – na potrzeby projektu modernizacja i budowa kilkudziesięciu boisk – reprezentacje OCS w ogólnomiejskich zawodach sportowych – wycieczki, rajdy do miejsc ważnych historycznie i przyrodniczo

Informacje o praktyce