Grant oświatowy gminy Sępólno Krajeńskie

Grant oświatowy, dzięki któremu nauczyciele realizują zajęcia dodatkowe za wynagrodzenie, co pozwala na uzyskanie średnich wynagrodzeń nauczycieli, – rodzaj zajęć do realizacji wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań uczniów, określanych corocznie przez każdą z placówek przy okazji rocznego planu pracy szkoły lub przedszkola – szansa na rozwój zainteresowań, pogłębienie wiedzy, utożsamianie się ze szkołą uczniów, – godne i godziwe uzyskanie średnich wynagrodzeń za pracę wykonaną na rzecz dzieci i uczniów, – podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów

Informacje o praktyce