Grant oświatowy gminy Sępólno Krajeńskie

Grant oświatowy, dzięki któremu nauczycielki i nauczyciele realizowali zajęcia dodatkowe za wynagrodzeniem. Pozwoliło to uzyskać średnie wynagrodzenia nauczycieli.

Założenia:
– Realizowane zadania wynikały ze zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań młodych ludzi – każda z placówek określała je przy okazji rocznego planu pracy.
– Zajęcia jako szansa dla uczennic i uczniów na rozwój zainteresowań, pogłębienie wiedzy i utożsamianie się ze szkołą.
– Godne uzyskanie średnich wynagrodzeń za pracę wykonaną na rzecz dzieci i młodzieży.
– Podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic.

Informacje o praktyce

Skip to content