Nasze pasje

Sposób na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, oferty edukacyjnej dla uczennic i uczniów zdolnych i ze szczególnymi potrzebami, oferty zajęć pozalekcyjnych oraz doradztwa metodycznego nauczycieli i nauczycielek. Odpowiedź na brak możliwości wykazania się aktywnością społeczną.

Miasto rozpisało konkurs grantowy na realizację projektów „Nasze Pasje”. Wnioski grantowe na działania edukacyjne, artystyczne i kulturalne były oceniane przez komisję powołaną przez prezydenta miasta. Kryteria: innowacyjność, zawartość merytoryczna, oddziaływanie w środowisku szkolnym, spodziewane efekty, doświadczenie prowadzącego, współpraca z partnerami.

W ciągu 3 lat zrealizowano 176 grantów, które miały pozytywny wpływ na społeczność, podnosiły kompetencje dzieci i kadry nauczycielskiej, wzmacniały aktywizację i tworzenie sieci partnerskich.

Informacje o praktyce

Skip to content