Dla szkół

Dla szkół2021-09-15T09:00:21+02:00

Razem dla Edukacji – debaty samorządowe. Przewodnik dla samorządów lokalnych, które nie boją się partycypacji.

15 lutego, 2022|

SOS dla Edukacji zaprasza wszystkie polskie samorządy do udziału w programie tworzenia lokalnej polityki oświatowej przy współudziale mieszkanek, mieszkańców i wszystkich innych interesariuszy, z ewentualnym wsparciem regionalnych i ogólnopolskich organizacji społecznych. Chcemy wzmacniać działania, które pomogą naszym społecznościom przekonać się, że można budować lokalną edukację w sposób partycypacyjny, oddolny i demokratyczny. (więcej…)

  • Tablica i meska rozkazująca ręka

HiT zamiast WoS. Jakie zmiany w edukacji obywatelskiej proponuje Minister Edukacji i Nauki? – ekspertyza

13 stycznia, 2022|

Jeśli chodzi o edukację społeczną i kształcenie kompetencji obywatelskich, zastąpienie przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WoS) przedmiotem historia i teraźniejszość (HiT) oznaczać może redukcję o nawet 85% dotychczas realizowanych treści w ramach WoS – pisze dr hab. Łukasz Zamęcki w ekspertyzie przygotowanej dla Fundacji Batorego. Ta reforma może bardzo istotnie wpłynąć na przygotowanie obywatelskie młodzieży. (więcej…)

  • Zielona grafika z białym rysunkiem szkołu

Szkoła dobrze finansowana

22 października, 2021|

Nasze tezy

  • System finansowania oświaty w Polsce wymaga zmian
  • Poziom finansowania nie jest satysfakcjonujący dla wszystkich 
  • Proste zwiększenie subwencji oświatowej, nawet jeśli byłoby możliwe, nie rozwiązuje istoty problemu – trzeba zmienić algorytm podziału subwencji oświatowej, tak by uwzględnić nie tylko liczbę uczniów, ale także liczbę oddziałów i godzin zajęć. 

(więcej…)

  • Czerwona grafika

Historia w szkole

21 października, 2021|

Nasze tezy

  • Świat się zmienia, a historia w szkole powinna umożliwiać uczenie (się) o różnorodności i zmienności sposobów funkcjonowania ludzi w świecie
  • Potrzebujemy innego punktu ciężkości w uczeniu (się) historii: więcej historii globalnej (w tym europejskiej), uzupełnionej mikrohistorią, historią regionalną i lokalną
  • Więcej historii społecznej, gospodarczej, kulturalnej oraz historii nauki, więcej współczesności, herstorii (perspektywy kobiet), historii queerowej i postkolonialnej 

(więcej…)

Przejdź do góry