Sopot w obronie szkół – stanowisko Rady Miasta z 27 lipca 2021

Rada Miasta Sopotu w stanowisku przyjętym 27 lipca sprzeciwia się próbom upartyjnienia systemu edukacji w Polsce, ograniczaniu autonomii dyrektorów, nauczycieli, rad rodziców, uczniów oraz wspólnot lokalnych w działalności edukacyjnej i wychowawczej placówek oświatowych.

To zamach na samorządowe szkoły, których prowadzenie jest zadaniem własnym gmin i powiatów. Szkoły samorządowe zostaną zastąpione szkołami scentralizowanymi, nauczającymi zgodnie z ideologią jednej partii, przychylnymi władzy i poddanymi politycz­nej kontroli.

Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje dać kuratorom oświaty – przedstawicielom administracji centralnej – kompetencje do niemal swobodnego zawieszania bądź odwoływania dyrektorów szkół! Według projektu ustawy to przedstawiciele kuratoriów będą mieli także większość głosów w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów.

Zapowiadanych zmian jest więcej, dotyczą również wymaganej zgody kuratora na prowadzone przez organizacje pozarządowe zajęcia w szkołach, odbierając dyrektorom, nauczycielom i uczniom oraz radom rodziców możliwość kształtowania oferty edukacyjnej.

Sopot apeluje do Prezesa Rady Ministrów o zaprzestanie procedowania projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Pełen tekst stanowiska: https://www.sopot.pl/aktualnosc/9157/sopoccy-radni-poparli-rezolucje-w-obronie-polskiego-szkolnictwa

 

Spis treści

Skip to content