Stanowisko Rady Warszawy w sprawie szkół

Rada m.st. Warszawy w stanowisku z 8 lipca 2021 stanowczo sprzeciwia się planowanym zmianom w systemie oświaty zwiększającym uprawnienia przysługujące organom nadzoru pedagogicznego. AKTUALIZACJA 6 sierpnia MEiN przysłało odpowiedź

Planowana nowelizacja ma na celu podporządkowanie kuratorom oświaty procesu wyboru dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Zwiększa również wpływ kuratorów na procedurę odwołania dyrektora, a nawet wprowadza karę więzienia dla tych, którzy „przekroczą uprawnienia” lub „nie dopełnią obowiązku” w opiece nad małoletnim. Jest to kolejny krok w kierunku centralizacji systemu oświatowego.

Proponowane zmiany godzą w autonomię szkoły oraz drastycznie ograniczają uprawnienia organów prowadzących. Samorządy zostaną pozbawione wpływu na funkcjonowanie szkół i placówek, przy zachowaniu jednoczesnej odpowiedzialności-w tym finansowej za ich prowadzenie.

Autorzy projektu proponują również istotne zmiany w zakresie możliwości prowadzenia zajęć przez stowarzyszenia i inne organizacje. Niezależnie od woli dyrekcji szkoły i rodziców, to kurator będzie miał decydujący głos w sprawie dopuszczenia danej organizacji do prowadzenia zajęć dodatkowych na terenie placówki.

Propozycje zmian nie mają merytorycznego uzasadnienia. Służą wyłącznie zwiększaniu zakresu kontroli realizowanych przez organ nadzoru pedagogicznego, podległy Ministerstwu Edukacji i Nauki.

Szkoła powinna być instytucją autonomiczną i demokratyczną, nagradzającą odwagę i kreatywność nauczycielek, nauczycieli, uczennic i uczniów, a nie instytucją upartyjnioną, formatującą młodych ludzi według jednego szablonu, w której własne zdanie i poglądy inne niż nakazane przez kuratora będą karane.

Rada m.st. Warszawy, mając na względzie troskę o dobro społeczności szkolnych, apeluje o wycofanie projektu naruszającego równowagę pomiędzy organami prowadzącymi szkoły, a organami nadzoru pedagogicznego i ograniczającego wpływ rodziców na wychowanie i edukację dzieci.

Cały dokument: Stanowisko Rady Warszawy, 8 lipca 2021

Informacja na stronie Miasta: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/tok_prac_uchwalodawczych/kadencja_2018_2023/1001-2000/1701-1800/druk_1764.htm

Odpowiedź MEN z 6 sierpnia 2021 r. na stanowisko Rady Warszawy

Spis treści

Skip to content