Procedowana przez sejm ustawa nazywana lex Czarnek 2.0 zakłada znaczne zmiany w systemie funkcjonowania szkoły. Pisałyśmy o tym tutaj i tutaj. Projekt ustawy został zgłoszony jako poselski, więc nie musiał być poddawany konsultacjom społecznym. Organizacje pozarządowe są jednak zdania, że w tak ważnej sprawie wysłuchanie głosu najbardziej zainteresowanych osób, czyli m.in. rodziców, jest niezbędne w myśl zasady „nic o nas bez nas”.

Dlatego przekazujemy Państwu zaproszenie koalicji Wolna Szkoła do udziału w konsultacjach „Zdecydują rodzice”. Prosimy rady rodziców o przeprowadzenie takich konsultacji i wydanie opinii w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 860) do 30 listopada 2022 r.

Konsultacje, do których Państwa zapraszamy, będą okazją do wyrażenia przez rodziców swojej opinii w sprawie ustawy, a jednocześnie „próbą generalną”, która pozwoli wyobrazić sobie, jakie nowe zadania staną przed radami rodziców po wejściu ustawy w życie.

Konsultacje „Zdecydują rodzice” można przeprowadzić w pięciu krokach:

  1. Rada rodziców ustala zasady konsultacji.
  2. Rada rodziców zawiadamia rodziców o konsultacjach.
  3. Rada rodziców w toku konsultacji zapoznaje się z opiniami rodziców na temat nowelizacji.
  4. W oparciu o konsultacje rada rodziców zajmuje stanowisko w sprawie nowelizacji.
  5. Rada rodziców przekazuje stanowisko do organizatorów.

Informacje na temat konsultacji społecznych, poradnik dotyczący ich przeprowadzania, wzory dokumentów i formularz zgłoszenia wypracowanego stanowiska można znaleźć na stronie Wolnej Szkoły oraz w pliku.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z osobami organizującymi konsultacje: kontakt@wolnaszkola.org.

Udostępnij