Jak może wyglądać Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły?

Sylwetki ludzi na tle szkolnej tablicy

Propozycje do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły przygotowane we współpracy z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Instytutem Globalnej Odpowiedzialności.

Zobacz dokument: Propozycje-do-Programu-Wychowawczego-szkoły

Spis treści

Skip to content