Propozycje do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły przygotowane we współpracy z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Instytutem Globalnej Odpowiedzialności.

Zobacz dokument: Propozycje-do-Programu-Wychowawczego-szkoły

Udostępnij