Pakiet materiałów przygotowanych przez Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji:

 Obywatelski Pakt dla Edukacji

Jest pierwszym kompleksowym dokumentem, który opisuje najważniejsze obszary edukacji wymagające naprawy i kierunki zmian.

 100 dni dla edukacji, 10 pomysłów na nowe otwarcie

Opracowana przez zespół prawny publikacja proponująca 10 rozwiązań, które należy wprowadzić w ciągu pierwszych 100 dni rządzenia.

 Podsumowanie debaty obywatelskiej: rozwiązania i rekomendacje

Obszerny dokument podsumowujący rekomendacje i rozwiązania wypracowane wspólnie przez przedstawicieli ugrupowań politycznych, samorządów lokalnych, nauczycielskich związków zawodowych, organizacji społecznych i środowisk szkolnych.

100+ faktów o stanie polskiej oświaty. Analiza wybranych problemów

Analiza badań i publikacji dotyczących aktualnego stanu polskiej edukacji.