Dokumenty dla osób zajmujących się edukacją

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się lista plików programowych SOS dla Edukacji. Dotyczą one naszych podstawowych wartości i przekonań związanych z budowaniem oświaty oraz wskazują konkretne proponowane rozwiązania.

Projekty ustaw i plany działań

Projekt ustawy o Komisji Edukacji Narodowej i Rzeczniku Praw Ucznia

Projekt ustawy autorstwa Dawida Sześciły i Bartosza Wilka, ekspertów SOS dla Edukacji.

10 rozwiązań na pierwsze 100 dni - nowe otwarcie dla edukacji

Opracowana przez zespół prawny publikacja proponująca 10 rozwiązań, które należy wprowadzić w ciągu pierwszych 100 dni rządzenia.

Mapa Drogowa dla Edukacji

Wyznacza kolejne kroki, które należy przejść

Dokumenty programowe

Obywatelski Pakt dla Edukacji

Jest pierwszym kompleksowym dokumentem, który opisuje najważniejsze obszary edukacji wymagające naprawy i kierunki zmian.

Analizy i publikacje

Podsumowanie debaty obywatelskiej: rozwiązania i rekomendacje

Obszerny dokument podsumowujący rekomendacje i rozwiązania wypracowane wspólnie przez przedstawicieli ugrupowań politycznych, samorządów lokalnych, nauczycielskich związków zawodowych, organizacji społecznych i środowisk szkolnych.

100+ faktów o stanie polskiej oświaty. Analiza wybranych problemów

Analiza badań i publikacji dotyczących aktualnego stanu polskiej edukacji.