Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i psychologiczne

Żyjemy w czasach zmian – nie tylko technologicznych, ale także społecznych i na rynku pracy. A to wymaga od młodych ludzi odporności i elastyczności.

Warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne uczą radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym rozpoznawania, rozumienia i wyrażania uczuć, samoregulacji emocjonalnej, budowania zdrowych relacji, wspierania innych i korzystania z pomocy, komunikowania się i współpracy. Te umiejętności są ważne nie tylko dla indywidualnego rozwoju uczennic i uczniów, ale także dla tworzenia włączających i empatycznych społeczności.

Lokalne organizacje na bieżąco zbierają dane na temat potrzeb młodych ludzi i je analizują. Dzięki temu programy prowadzone przez NGO są odpowiedzią na aktualne wyzwania.

Cykliczne zajęcia rozwijające kompetencje są bardziej efektywne niż pojedyncze spotkania – pozwalają dostosować sposób pracy do potrzeb młodych ludzi i zapewniają jej ciągłość. Kształtują konstruktywne nawyki emocjonalne i społeczne, budują głębsze relacje międzyludzkie.

Władze lokalne mogą wspierać systematyczne prowadzenie takich zajęć i warsztatów.

Kompetencje

Młodzi ludzie są lepiej przygotowani do wyzwań, m.in. zawodowych. Biorą odpowiedzialność za własne uczenie się, próbują nowości, działają zespołowo i wspierają się w rozwoju.

Zaufanie

Grupa buduje więzi z prowadzącym i w swoim gronie. Zaufanie jest podstawą edukacji, dlatego tylko w regularnej współpracy można realizować cele i zadbać o wysoką jakość działań.

Profilaktyka

Regularne warsztaty, np. kompetencji społecznych lub psychologicznych, to często najlepsze działania profilaktyczne, które dają uczniom i rodzicom kluczową wiedzę i narzędzia.

Jakość procesu edukacyjnego

Uczennice i uczniowie, którzy potrafią radzić sobie z emocjami, nawiązywać relacje i efektywnie się komunikować, osiągają lepsze wyniki w nauce.

Program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów

Szkoła w Chmurze

Gdańskie Lekcje Obywatelskie

Urząd Miejski w Gdańsku

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp.
w Pniewach

Szkolny program ochrony zdrowia psychicznego

Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku

Skip to content