Gdańskie Lekcje Obywatelskie

Cele:
– rozbudzenie świadomości wspólnot lokalnych,
– zwiększenie partycypacji obywatelskiej,
– rozwijanie analitycznego i krytycznego oglądu rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej.

Gdańskie Lekcje Obywatelskie to baza 24 scenariuszy lekcji, po 6 dla każdego etapu edukacyjnego. Poruszają tematy:
1. Ja – obywatel: moje, twoje, nasze
2. Prawo – od Konwencji Praw Dziecka po prawa obywatelskie
3. Przedsiębiorczość i sprawczość
4. W świecie narracji i manipulacji
5. Mam prawo mówić NIE! Od asertywności do nieposłuszeństwa obywatelskiego
6. Razem dla dobra innych

Informacje o praktyce

Skip to content