Warszawska Rada Kobiet sprzeciwia się planowanym zmianom w systemie edukacji

Nowoczesna, tolerancyjna, wolna od dyskryminacji i otwarta na problemy współczesnego świata – taka powinna być polska szkoła zdaniem członkiń Rady Kobiet przy Prezydencie miasta stołecznego oraz wiceprezydentki i pełnomocniczki Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet Aldony Machnowskiej-Góry. W liście do nauczycieli podkreślają, że edukacja jest fundamentem nie tylko życia społecznego, naszych relacji, demokracji i państwowego ładu. Jest też fundamentem naszej kultury i cywilizacji.

Rada Kobiet wyraża sprzeciw wobec projektów zmian prawa oświatowego proponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Szkoły w Warszawie – i w całym kraju – potrzebują teraz realnego wsparcia, współdziałania i spokoju, a nie budowania systemu kontroli i strachu.

Zwiększenie roli kuratorów przy wyborze dyrektorów, wprowadzenie możliwości
ich natychmiastowego niemal odwołania oraz dodatkowych sankcji karnych zniszczy autonomię szkoły i utrudni pracę nauczycielek i nauczycieli. Planowane zmiany ograniczają rolę samorządów lokalnych jako organów prowadzących szkoły, a także zmniejszają wpływ rodziców na edukację ich dzieci, bo to kurator będzie miał decydujący głos w sprawie organizowania zajęć dodatkowych oraz współpracy z organizacjami społecznymi. Już teraz atmosfera niepewności i strachu sprawia, że szkoły rezygnują z zajęć o konstytucji, prawach człowieka, dyskryminacji, nie mówiąc już o edukacji seksualnej.

Członkinie Rady Kobiet są przekonane, że edukacja to fundament naszego życia społecznego, i relacji międzyludzkich, ale także demokracji i państwowego ładu, a w końcu – całej naszej kultury i cywilizacji. Dlatego wspieramy nauczycielki i nauczycieli oraz wyrażamy nasz szacunek do ich pracy, zachęcając równocześnie wszystkich, którym bliskie są ideały mądrej, otwartej i wolnej szkoły do wspólnego sprzeciwu wobec destrukcyjnych zmian prawnych.

Wspieramy stanowisko Warszawskiej Rady Edukacyjnej w tej sprawie i apelujemy
do parlamentarzystek i parlamentarzystów wszystkich partyjnych ugrupowań o odrzucenie projektów zmian w Prawie oświatowym i Prawie karnym. Razem z WRE stoimy po stronie “szkoły demokratycznej, autonomicznej, różnorodnej, wyrównującej szanse, uczącej krytycznego myślenia i przygotowującej do wyzwań XXI wieku.”

Stanowisko Warszawskiej Rady Kobiet w sprawie projektów zmian w prawie oświatowym oraz  List do pracowników oświaty dostępne na stronie  um.warszawal.pl

Spis treści

Skip to content