Uszczuplone podstawy programowe – weź udział w konsultacjach!

Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektów rozporządzeń uszczuplających podstawy programowe 18 przedmiotów zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Przed opublikowaniem projektów rozporządzeń miały miejsce szerokie prekonsultacje społeczne, podczas których swoje głosy na temat potrzebnych zmian podnosili m.in. przedstawiciele trzeciego sektora. Część ze zgłoszonych wtedy postulatów została uwzględniona w projektach MEN.

Przygotowane przez Ministerstwo projekty rozporządzeń mają na celu przede wszystkim uszczuplenie rozległych podstaw programowych, stworzenie przestrzeni do rozwoju umiejętności praktycznych w szkołach oraz zastąpienie obecnych wymagań egzaminacyjnych.

Poniżej wykaz przedmiotów, dla jakich planowo mają zostać zmienione podstawy programowe:

Szkoła podstawowa:

 • Język polski;
 • język obcy nowożytny;
 • język łaciński;
 • język mniejszości narodowej lub etnicznej;
 • język regionalny – kaszubski;
 • historia;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • matematyka;
 • biologia;
 • geografia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • informatyka.

Liceum ogólnokształcące i technikum:

 • Język polski;
 • język obcy nowożytny;
 • język łaciński;
 • język mniejszości narodowej lub etnicznej;
 • język regionalny – kaszubski;
 • historia, historia i teraźniejszość;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • matematyka;
 • biologia;
 • geografia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • informatyka;
 • filozofia;
 • język łaciński i kultura antyczna;
 • historia muzyki;
 • historia sztuki.

Branżowa szkoła I stopnia:

 • Język polski;
 • język obcy nowożytny;
 • język mniejszości narodowej lub etnicznej;
 • język regionalny – kaszubski;
 • historia;
 • matematyka;
 • biologia;
 • geografia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • informatyka.

Branżowa szkoła II stopnia:

 • Język polski;
 • język obcy nowożytny;
 • język mniejszości narodowej lub etnicznej;
 • język regionalny – kaszubski;
 • matematyka;
 • informatyka.

Dodatkowo planowane jest także rozpoczęcie nauczania dwóch nowych przedmiotów:

 • Edukacji obywatelskiej, która zastąpić ma obecną historię i teraźniejszość;
 • Edukacji zdrowotnej, która zastąpić ma obecne zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.

Konsultacje publiczne trwają do 18 maja 2024 roku.

Spis treści

Skip to content