Szczyt Edukacyjny – partycypacyjnie o przyszłości edukacji

Ponad 170 osób pracowało nad wizją zmian w oświacie podczas styczniowego Szczytu Edukacyjnego. Wypracowane propozycje rozwiązań są podstawą, na której można zbudować nowoczesną, przyjazną i sprawnie funkcjonującą szkołę.

„Przywrócić edukację społeczeństwu” – tym hasłem profesor Michał Federowicz z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN podsumował swoje wystąpienie podczas inauguracji Szczytu Edukacyjnego, który odbył się 27 stycznia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przy organizacji szczytu przyświecała nam idea uspołecznienia debaty o systemie edukacji. Do rozmowy zaprosiliśmy środowiska, które tworzą szkoły, współpracują z nimi i specjalizują się w obszarze edukacji, a także samorządy lokalne, parlamentarzystów i parlamentarzystki. Jesteśmy przekonani, że tak powinno się projektować rozwiązania, które odpowiadają na aktualne potrzeby i są możliwe do realizacji.

Szczyt Edukacyjny był wielką obywatelską debatą o tym, jak naprawić polską szkołę. Naprawić, ale nie łatać starą konstrukcję, tylko mądrze ją zaprojektować i odbudować. Nie chcemy łatać dziur – będziemy burzyć niepotrzebne ściany, budować nowe pomieszczenia, dodamy więcej światła, zmienimy kolory i klimat szkoły, a przede wszystkim sposób pracy z dziećmi i młodymi ludźmi. Chcemy szkoły nowoczesnej i otwartej na lokalną społeczność i świat. Takiej, gdzie stawia się odważne pytania i szuka odpowiedzi na potrzeby uczennic i uczniów oraz wyzwania XXI wieku

– mówi Alicja Pacewicz, ekspertka edukacyjna z Sieci Organizacji Społecznych dla Edukacji.

W ramach szczytu pracowało 5 stolików tematycznych:

  • Samodzielna szkoła w zdecentralizowanym systemie oświaty
  • Dobrze finansowana szkoła dobrze wynagradzanych i docenianych nauczycieli i nauczycielek
  • Szkoła kompetencji na miarę XXI wieku
  • Szkoła równych szans, współpracy i dobrego traktowania
  • Szkoła demokracji i pluralizmu

Uczestniczki i uczestnicy rozmawiali zarówno o nauczycielskim pensum czy kompetencjach kuratoriów oświaty, jak i o wzmocnieniu roli samorządów uczniowskich, nauczaniu opartym o kompetencje kluczowe czy pracy z postawami demokratycznymi i obywatelskimi. Wypracowali ponad 120 propozycji rozwiązań prawnych, organizacyjnych i programowych.

Jesteśmy tu przede wszystkim dla uczniów, uczennic, nauczycielek i nauczycieli. To oni na co dzień budują społeczności szkolne. To oni angażują swój czas i energię i to oni zwykle najlepiej wiedzą, czego im potrzeba. Najlepsze, co możemy zrobić, to uważnie ich wysłuchać i wesprzeć

– podkreśla Karolina Prus-Wirzbicka, koordynatorka Szczytu Edukacyjnego.

Przy każdym stoliku wspólnie z dorosłymi pracowali młodzi ludzie ze szkół średnich, a nawet podstawowych! Zgodnie mówią, że ich głos musi zostać usłyszany. Chociaż już dziś są bardzo aktywni obywatelsko, deklarują jeszcze większe zaangażowanie – zarówno w propagowanie postulatów Obywatelskiego Paktu dla Edukacji, jak i w stwarzanie okazji do wymiany spostrzeżeń na temat szkoły między środowiskiem uczniowskim a kadrą pedagogiczną, samorządami, a nawet ugrupowaniami politycznymi.

Stworzone rozwiązania i głosy z dyskusji posłużą do dalszych prac. W najbliższych miesiącach planujemy konsultacje i lokalne debaty na temat zmian w systemie edukacji. Równolegle będziemy zamawiać ekspertyzy prawne, które pomogą skutecznie wprowadzić plany w życie. Mamy nadzieję, że głosy ze Szczytu Edukacyjnego wybrzmią też w programach wyborczych ugrupowań przed najbliższymi wyborami.Fot. Julia Klewaniec. Pełna galeria zdjęć ze Szczytu Edukacyjnego tutaj.

Spis treści

Skip to content