Statut nieumarły – wzór statutu szkoły z komentarzem

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce tę wyjątkową – naszym zdaniem – publikację, mając nadzieję, że będzie ona dla Państwa nie tylko swoistym wsparciem, ale również inspiracją i motywacją do nowych działań w Państwa szkołach oraz że i Państwo zechcecie uznać ją za wyjątkową.

Niniejsza publikacja to przede wszystkim jedyna na rynku taka pozycja w całości poświęcona najważniejszemu dokumentowi szkolnemu – czyli statutowi, zawierająca wzór takiego dokumentu wraz z jego omówieniem. Po drugie – to wzór statutu minimalnego. W proponowanym przez nas szablonie znajdują się wszystkie wymagane prawem postanowienia, nie ma za to zbędnych przepisów czy niepotrzebnych „dopisków”. Po trzecie – statut, który Państwu proponujemy, to statut inny niż wszystkie i kształtujący szkołę inną, niż wszyscy znamy. Szkołę bez ocen, bez strachu przed kartkówkami i sprawdzianami, szkołę przyjazną uczniowi i wspierającą go w rozwoju, kształtującą jego samodzielność. Szkołę przestrzegającą prawa, szanującą godność i podmiotowość uczennic oraz uczniów.

Otwórz raport

Spis treści

Skip to content