Stanowisko Unii Metropolii Polskich

Ogłoszone niedawno plany MEiN, dotyczące zmian prawa oświatowego skłaniają nas, prezydentów miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich do odważnego wyrażenia pewnych oświadczeń i deklaracji. Chcemy głośno i jednoznacznie oznajmić, że oświata, Kształcenie i Wychowanie są dla nas niezwykle ważne.

I dlatego nie chcemy oddawać szkół we władanie scentralizowanej machiny, nie chcemy powrotu do przeszłości. A takie właśnie zmiany przygotowuje obecnie pan minister Przemysław Czarnek ze swoimi współpracownikami.

Nasze dotychczasowe działania: apele (o zmianę sposobu finansowania systemu oświaty), postulaty (o uporządkowanie i uproszczenie przepisów prawa), protesty (w związku z próbą odebrania szkołom jej demokratyzującej roli) wynikały z głębokiego poczucia odpowiedzialności za realizację niezwykle ważnego naszym zdaniem zadania, jakim jest EDUKACJA

Więcej:

https://metropolie.pl/artykul/wystapienie-w-sprawie-planowanych-zmian-prawa-oswiatowego

https://metropolie.pl/fileadmin/stanowiska/2021/06/pismo-UMP-.pdf

Spis treści

Skip to content