Stanowisko organizacji społecznych wobec poselskiego projektu zmian prawa oświatowego

Warszawa, 15 czerwca 2023 r.
Pani Mirosława Stachowiak – Różecka
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
Posłanki i Posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Oświadczenie

Organizacje społeczne, których celem jest działanie na rzecz edukacji dobrej jakości, sprzeciwiają się zapisom, przedstawionym w art. 6 projektu poselskiego o numerze druku 3302, dotyczącym zmian w przepisach, regulujących czynności organów nadzoru pedagogicznego wobec szkół niepublicznych.

W szczególności zwracamy uwagę na niedopuszczalny sposób określenia wyłącznie terminu maksymalnego realizacji zaleceń nadzoru pedagogicznego (do 30 dni), bez określania minimalnego czasu, jaki placówka otrzymuje na naprawienie uchybień – co może skutkować żądaniem przez kuratora ich realizacji w zbyt krótkim terminie, którego placówka nie jest w stanie dotrzymać.

Zwracamy również uwagę, że proponowana zmiana w dotychczasowym brzmieniu spowoduje, iż wobec placówek niepublicznych będą stosowane procedury bardziej rygorystyczne, niż wobec placówek publicznych, którym przysługuje prawo odwołania od zgłoszonych zastrzeżeń. Taka możliwość musi przysługiwać wszystkim placówkom, zgodnie z zasadą równości wobec prawa.

Wreszcie, w razie utrzymania propozycji konieczna jest zmiana zapisu stanowiącego, iż kontrola nadzoru pedagogicznego może wkroczyć na teren placówki „nie później niż w terminie 7 dni”, co oznacza, że może nastąpić w dniu powiadomienia o rozpoczęciu „czynności z zakresu nadzoru”.

W związku z powyższym, postulujemy całkowite wycofanie tego artykułu z projektu zmiany prawa. Zwracamy także uwagę na to, że zmiana, dotycząca tak dużej liczby ustaw, nie powinna być procedowana jako projekt poselski, przewidziany do sytuacji nadzwyczajnych. Tak rozbudowane zmiany prawa, dotyczącego szkolnictwa, oświaty i badań, przedstawione w druku nr 3302, powinny stanowić część odrębnych ustaw, procedowanych jako projekty ministerialne, z towarzyszącymi tym zmianom uzgodnieniami międzyresortowymi i konsultacjami publicznymi. Projekt poselski, to w efekcie prawo o niskiej jakości merytorycznej. 

Sygnatariusze

Organizacje współtworzące SOS dla Edukacji oraz kampanię Wolna Szkoła:

 • Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych
 • Fundacja Centrum Cyfrowe
 • Fundacja Civis Polonus
 • Fundacja CultureLab
 • Fundacja Dobrej Edukacji
 • Fundacja Dzieci Mają Głos
 • Fundacja EduTank
 • Fundacja na rzecz Praw Ucznia 
 • Fundacja Przestrzeń dla Edukacji
 • Fundacja Rodzice Mają Głos
 • Fundacja Szkoła z Klasą 
 • Fundacja Szkoła w Chmurze
 • Kogutorium
 • NIE dla chaosu w szkole
 • Obywatele dla Edukacji 
 • Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”
 • Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
 • Protest z Wykrzyknikiem
 • Program PROJEKTOR

Inne organizacje podpisujące oświadczenie

 • Stowarzyszenie dOPAmina lab
 • Fundacja Rozwoju Kompetencji
 • wiesz.to Anna Przyborska-Borkowicz

Dodaj podpis organizacji


Spis treści

Skip to content