Stanowisko Zarząd Związku Miast Polskich

Związek Miast Polskich stanowczo sprzeciwia się próbom centralizacji i upartyjnienia systemu edukacji w Polsce.

Jesteśmy przeciwni ograniczaniu autonomii dyrektorów, nauczycieli, rad rodziców, uczniów oraz wspólnot lokalnych w działalności edukacyjnej i wychowawczej placówek oświatowych

Stanowisko: https://www.miasta.pl/uploads/document/content_file/ 1009/Stanowisko_ZMP_prawo_o_wiatowe_-_ostateczne.pdf

Spis treści

Skip to content