Co robią organizacje zrzeszone w koalicji SOS dla Edukacji?
Jaka jest ich misja?
W tym miejscu będziemy krótko przedstawiać kolejne fundacje i stowarzyszenia, które współpracują w ramach naszej sieci.