Protest nauczycieli: Wynagrodzenia powinny być uzależnione od gospodarki

Sylwetki ludzi na tle szkolnej tablicy

1 lipca przed gmachem MEiN przy al. Szucha w Warszawie protestowali nauczyciele z sekcji oświatowej NSZZ „Solidarność”. 

W demonstracji uczestniczyli jej przedstawiciele z różnych regionów Polski, m.in. Mazowsza, Podkarpacia, Warszawy, Olsztyna oraz Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Domagali się realizacji przez rząd porozumienia z kwietnia 2019 r. w zakresie wynagrodzenia nauczycieli, w tym m.in. powiązania wysokości wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8202042,protest-nauczyciele-porozumienie-z-rzadem-zwiazki-zawodowe-strajk.html 

Spis treści

Skip to content