Postulaty Zespołu Eksperckiego KOD w odniesieniu do szkolnictwa polskiego i jego koniecznych reform

Nad poniższym programem zespół ekspercki KOD pracuje od IV 2021 r. Wersja poniżej to jeszcze wersja robocza.
Powołany do działania przez ZG KOD Zespół Ekspercki do spraw Edukacji miał za zadanie przygotowanie propozycji zmian, które należy przeprowadzić w szkolnictwie i na wyższych uczelniach, kiedy zaistnieje w państwie taka możliwość. Nie po raz pierwszy środowiska nauczycielskie związane z KOD-em zajmują się zmianami, jakich wymaga polska oświata. W latach 2016/2017 odbyło się osiem debat zorganizowanych przez Sekcję Edukacja Regionu Mazowsze KOD. Efektem prac był dokument prezentujący diagnozę i wspólnie wypracowane stanowisko dotyczące różnych problemów istniejących w oświacie i zmian, jakie należałoby przeprowadzić.

 

Postulaty Zespołu Eksperckiego KOD w odniesieniu do szkolnictwa polskiego i jego koniecznych reform

Spis treści

Skip to content