Petycja w sprawie nowej podstawy programowej dla języka polskiego

W odpowiedzi na opublikowane przez Ministerstwo Edukacji projekty rozporządzeń mających na celu odchudzenie podstawy programowej przygotowana została petycja online dotycząca proponowanych zmian w podstawie dla języka polskiego. Jej autorzy wskazują na niewystarczające obcięcie obowiązującego obecnie materiału, jak i również na brak wzięcia pod uwagę w projekcie oczekiwań polonistów oraz innych osób zaangażowanych w środowisko edukacyjne.

Autorzy petycji przedstawiają w niej konkretną materię podstawy programowej, która powinna zostać odchudzona, zwracają oni uwagę na m.in. konieczność ograniczenia ilości lektur obowiązkowych oraz poszerzenie dobrowolności w ich dobrze, potrzebę uwzględnienia głosów ekspertów z zakresu polonistyki w przygotowywaniu projektu, postulują oni również zmiany kadrowe w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Więcej na temat petycji oraz projektu nowej podstawy dla języka polskiego można przeczytać w artykule oko.press – https://oko.press/polonisci-oburzeni-brakiem-ciec-podstawy-programowej

Petycja dostępna jest pod adresem https://www.petycjeonline.com/manifest_polonistow_-_wicej_realnych_ci_w_podstawie_programowej

Spis treści

Skip to content