„Obywatelski Pakt dla Edukacji” na seminarium edukacyjnym Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Pod koniec października informowaliśmy o pierwszym spotkaniu ze środowiskiem akademickim na temat Obywatelskiego Paktu dla Edukacji. Kolejnym krokiem w szukaniu wspólnych rozwiązań, ale i formułowaniu problemów do rozwiązania będzie rozmowa w ramach seminarium Edukacja i Społeczeństwo (EiS) organizowanego przez Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Cykl seminaryjny Edukacja i Społeczeństwo jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków. Podczas spotkań są omawiane zarówno prace naukowe dotyczące współczesnych problemów edukacyjnych, jak i oddolne inicjatywy społeczne czy działania samorządowe. Organizatorom zależy na pogłębionej refleksji z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń praktycznych.

Już 24 listopada pojawimy się na spotkaniu EiS, żeby przedstawić postulaty Obywatelskiego Paktu dla Edukacji oraz proces społeczny, który chcemy uruchomić, i porozmawiać o tym z osobami zajmującymi się edukacją od strony naukowej i praktycznej.

27 stycznia 2023 roku w Centrum Nauki Kopernik organizujemy szczyt edukacyjny, na którym chcemy w szerokim gronie rozmawiać o przyszłości polskiej szkoły. Jesteśmy przekonani, że wspólne spotkanie środowisk uczniowskich, nauczycielskich, związkowych, samorządowych, naukowych, politycznych, a także prawników i prawniczek, pozwoli wypracować  konstruktywne rozwiązania dla naprawy edukacji.

Spis treści

Skip to content