Jak naukowcy i naukowczynie widzą przyszłość polskiej edukacji?

Kolejne dobre wiadomości na temat Obywatelskiego Paktu dla Edukacji. 27 października spotkałyśmy się z przedstawicielami i przedstawicielkami uczelni wyższych i Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Rozmawialiśmy o obecnym stanie polskiej edukacji i jej przyszłości, a przede wszystkim o postulatach zawartych w Pakcie.

Podczas spotkania grono profesorskie wskazywało, że warto uwzględnić rozwiązania dotyczące m.in. roli nauczycielek i nauczycieli, przywództwa edukacyjnego, wsparcia potrzebnego uczniom i uczennicom, szkół branżowych, doceniania edukacji pozaformalnej. Zgadzamy się co do głównych kierunków zmian w systemie oświaty i chcemy wspólnie pracować nad ich ostatecznym kształtem i strategią wprowadzania.

Spotkanie z akademikami to kolejny krok w kierunku budowania obywatelskiej wizji edukacji. Uważnie słuchamy wszystkich propozycji, rozmawiamy o wątpliwościach i szansach, tak aby ostateczne rekomendacje były rzeczywiście głosem polskiego społeczeństwa – zarówno ekspertów i ekspertek, jak i osób, które na co dzień są zaangażowane w życie szkolne. Planowany na styczeń szczyt edukacyjny będzie szansą na uwspólnienie głosów i wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Spis treści

Skip to content