Komisja Rady Europy z polskimi organizacjami o lex Czarnek 

Grafika. Mapa półkuli północnej z Europą na tle czarnej tablicy szkolnej

Przedstawiciele Komisji Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy spotkali się 12 sierpnia z przedstawicielami polskiego społeczeństwa obywatelskiego i samorządu na temat zmian w prawie oświatowym.

Po spotkaniu ogłosili: “Wspieramy walkę o wolność i odpieranie ataku na liberalną demokrację. Wolna i nieocenzurowana edukacja to prawo podstawowe”.
Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy obejmuje około 400 międzynarodowych Organizacji Pozarządowych (INGOs). Tworzy istotne powiązania między politykami i społeczeństwem i niesie głos społeczeństwa obywatelskiego do Rady Europy. Praca Rady szeroko korzysta z doświadczenia INGO i jej dostępu do europejskich obywateli.

Komunikat na Twitterze: https://twitter.com/CoE_NGO/status/1425893609396752400

Spis treści

Skip to content