HiT zamiast WoS. Jakie zmiany w edukacji obywatelskiej proponuje Minister Edukacji i Nauki? – ekspertyza

Tablica i meska rozkazująca ręka

Jeśli chodzi o edukację społeczną i kształcenie kompetencji obywatelskich, zastąpienie przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WoS) przedmiotem historia i teraźniejszość (HiT) oznaczać może redukcję o nawet 85% dotychczas realizowanych treści w ramach WoS – pisze dr hab. Łukasz Zamęcki w ekspertyzie przygotowanej dla Fundacji Batorego. Ta reforma może bardzo istotnie wpłynąć na przygotowanie obywatelskie młodzieży.

Istotna jest też zmiana filozofii nauczania zagadnień obywatelskich, gdyż realizowanie ich w ramach przedmiotu o humanistycznej, a nie społecznej perspektywie (HiT) może wpływać na sposób prezentowania zagadnień, ich hierarchizowanie i stosowane metody dydaktyczne.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zmianę aksjologii stojącej u podstaw proponowanych treści programowych tych przedmiotów. Podkreślić należy przy tym, że
pozostawienie przedmiotu WoS (choć ze znacznie zmienionymi wymaganiami nauczania) w zakresie rozszerzonym dotyka tylko część uczniów, gdyż przedmiot na poziomie rozszerzonym wybierany jest przez nielicznych.

Ekspertyza dostępna jest tutaj: https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/01/Zamecki_HiT.zamiast.WoS_.pdf

Zobacz też nasze postulaty dotyczące edukacji obywatelskiej

Spis treści

Skip to content