Protest przed Kancelarią Premiera

Ludzie na tle tablicy szkolnej

Przedstawiciele samorządów, uczniowie, rodzice, organizacje nauczycielskie i społeczne sprzeciwiają się rządowym planom zmian w oświacie, które grożą centralizacją systemu edukacji.

Projekt nowelizacji zakłada, że kontrolę nad szkołami przejmą kuratoria oświaty. To one będą miały decydujący wpływ na wybór i odwołanie dyrektorów placówek, ofertę zajęć edukacyjnych, a nawet likwidację szkół.

Pod apelem przeciw próbom centralizacji i upartyjnienia systemu edukacji w Polsce podpisują się organizacje samorządowe (Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich), przedstawiciele środowiska nauczycielskiego (Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty), reprezentanci rodziców, uczniów, szkół niepublicznych oraz organizacji społecznych.

Cała relacja na stronach Urzędu Miejskiego w Warszawie: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nie-chcemy-partyjnej-szko-y-protest-pod-kancelari-premiera

Spis treści

Skip to content