18 listopada webinar „Jak się samorządzić w edukacji”

Grafika z tytułem webinaru

Samorządy dla Polski oraz koalicja organizacji społecznych SOS dla Edukacji zapraszają na webinarium „Jak się samorządzić w edukacji?” z udziałem prof. Dawida Sześciły w dniu 18 listopada o godz. 19.00. Moderatorką spotkania będzie Alicja Pacewicz (SOS dla Edukacji, Fundacja Szkoła z Klasą, CEO).

W ostatnich latach polska edukacja jest poddawana naciskom ideologicznym, spadają dochody samorządów i stale rośnie tzw. luka oświatowa, a równocześnie toczą się prace nad projektem ograniczającym kompetencje samorządów jako organów prowadzących placówki publiczne.

Jak pisze Prof. Sześciło, „polityka władzy centralnej nastawiona na kwestionowanie niezależności szkół oraz wcześniejszych reform, jak również próby ręcznego sterowania oraz ideologicznego podporządkowania szkół budzi głęboki niepokój. Niestety, wszystko wskazuje na dalsze pogłębianie tych tendencji”. Dlatego zapraszamy do wspólnej rozmowy nad tym, jakie są dostępne dziś narzędzia ochrony samorządowej i autonomicznej szkoły. Spotkanie będzie miało interaktywny charakter – przewidujemy możliwość zadawania pytań, dzielenia się konkretnymi problemami i rozmowy o możliwych strategiach samorządu w tej sytuacji.

Zachęcamy do zapoznania się z dwiema ekspertyzami, które stanowić będą punkt wyjścia dla naszej rozmowy.

dr hab. Dawid Sześciło – Kierownik Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert Fundacji im. Stefana Batorego do spraw samorządowych i członek Zespołu Ekspertów Samorządowych. Jako ekspert organizacji międzynarodowych do spraw reform administracji publicznej pracuje m.in. w Armenii, Albanii, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii, Serbii, Turcji, Bośni i Hercegowinie, a także na Ukrainie. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Instytucie Zarządzania Lokalnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (2014–2015). Visiting professor w Centrum Badań Porównawczych nad Rozwojem Metropolitalnym na Georgia State University w Atlancie (2019). Wykładał gościnnie na uczelniach w Austrii, Portugalii, Szwecji. Kierował zespołem badawczym, który przygotował raport „Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo” (2019). Współautor komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Webinar odbędzie się za pomocą platformy Zoom:

Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/89009934447?pwd=dnBHdUtML0JlOC9iYmpTOHdHa2t2QT09&from=addon
Meeting ID: 890 0993 4447
Passcode: 280053

Wspólny apel organizacji społecznych i samorządowców Samorządy dla Polski Wolna Szkoła, nie partyjna: https://www.facebook.com/photo/?fbid=222312836575138&set=a.157461153060307

Spis treści

Skip to content