Weź udział w sondzie o pracach domowych

Trwa dyskusja o pracach domowych i przygotowywanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzeniu ograniczającym ilość zadań domowych w szkołach podstawowych. 

Ministerstwo prowadzi konsultacje rozporządzenia i zapowiada, że zmiany w sposobie zadawania prac domowych dla klas I-III mają wejść w życie od kwietnia, a dla klas IV-VIII – od września 2024 r. 

Zapraszamy do udziału w sondzie o pracach domowych przygotowanej przez organizacje społeczne.

Poniżej znajdziecie Państwo trzy wersje sondy o pracach domowych: 

Sonda jest anonimowa. Chcemy dzięki niej zebrać opinie. Wyniki upublicznimy i przekażemy władzom oświatowym oraz mediom. 

Na wypełnione ankiety czekamy do 6 marca. 

Z pozdrowieniami,

  • Centrum Edukacji Obywatelskiej
  • Fundacja Szkoła z Klasą
  • Fundacja Civis Polonus
  • Przestrzeń dla Edukacji
  • kampania Wolna Szkoła
  • sieć organizacji społecznych SOS dla Edukacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381254

Spis treści

Skip to content