Równość i różnorodność – to wartości, bez których nie można mówić o otwartej i bezpiecznej społeczności czy społeczeństwie. To podstawa współistnienia ludzi o różnych poglądach i doświadczeniach, warunek funkcjonowania prawdziwej i dojrzałej demokracji. Niestety to również postulaty, które w praktyce bywają trudne do osiągnięcia.

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej jest stowarzyszeniem, które pracuje na rzecz równości i różnorodności. Edukatorki i edukatorzy przekazują wiedzę o mechanizmach dyskryminacyjnych. Uczą, jak zapobiegać wykluczeniu i przemocy, a także jak na nie reagować. TEA działa na rzecz wzmacniania przedstawicieli i przedstawicielek grup dyskryminowanych i wykluczonych, dbając o upodmiotowienie w dyskusji, w odróżnieniu od systemowego, często uprzedmiotawiającego dyskursu.

Szacunek i akceptacja są szczególnie ważne w szkole. Młodzi ludzie, często bardzo wrażliwi i niegotowi na radzenie sobie z przejawami dyskryminacji, spędzają w placówkach wiele godzin tygodniowo. Dlatego szkoły muszą być miejscami bezpiecznymi. Działania TEA skierowane do osób nauczycielskich ułatwiają pracę w tym obszarze.

Stowarzyszenie prowadzi warsztaty, kursy i webinaria zarówno dla osób, które potrzebują podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu antydyskryminacji, jak i dla doświadczonych edukatorek i edukatorów. Na stronie TEA można też znaleźć obszerną bibliotekę.

Największym działaniem Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej na lata 2022–24 jest Kalejdoskop Równości. W jego ramach m.in. odbędą się warsztaty i superwizje, powstaną podcasty o tematyce antydyskryminacyjnej i scenariusze zajęć online. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza powstanie drugie wydanie publikacji „Edukacja antydyskryminacyjna – podręcznik trenerski” pod redakcją Mai Branki i Dominiki Cieślikowskiej.

Udostępnij