Strona główna2023-03-29T09:35:25+02:00

Działamy na rzecz dobrej szkoły i mądrej edukacji. Monitorujemy i pokazujemy jak działa polska oświata. Proponujemy zmiany i rozwiązania systemowe. Promujemy i upowszechniamy dobre praktyki w edukacji.

Obywatelski Pakt dla Edukacji

Samodzielność, równe szanse, kompetencje kluczowe, wsparcie, zaangażowanie, pluralizm, racjonalne finansowanie, profesjonalna kadra. Projekt Obywatelskiego Paktu dla Edukacji powstał z inicjatywy organizacji społecznych, które od lat działają w tym obszarze.

Jakiej szkoły chcemy

Aktualności

Przejdź do góry