Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji

  • Tworzymy Sieć Organizacji Społecznych (SOS) – koalicję niemal 40 organizacji, które działają na rzecz mądrzejszej i lepszej szkoły. Promujemy i upowszechniamy dobre praktyki w nauczaniu. Monitorujemy stan edukacji i przygotowujemy propozycje zmian na poziomie systemowym, ale również rozwiązania dla samorządów lokalnych i szkół. Opracowując je, czerpiemy z wiedzy i doświadczenia, które zdobyliśmy dzięki współpracy ze szkołami, przedszkolami, ich nauczycielami i dyrektorami, a także z instytucjami kształcenia i doskonalenia.
  • Sprawdzamy, co nie działa, czego brakuje i co trzeba zmienić, a co warto rozwijać. Zamierzamy doprowadzić do tego, żeby polski system edukacji potrafił celnie rozpoznawać i zaspokajać prawdziwe potrzeby młodych ludzi i odpowiadać na wyzwania, jakie niesie ze sobą XXI wiek. Dążymy do stworzenia szkoły nowoczesnej, obywatelskiej i demokratycznej, przyjaznej młodym ludziom, ich rodzicom, a także nauczycielom i nauczycielkom. Takiej, do której chce się chodzić, która motywuje do nauki i przygotowuje do życia we współczesnym świecie. Rozwija kluczowe kompetencje, a nie tylko przekazuje oderwane od siebie wiadomości z różnych przedmiotów. Zebraliśmy nasze pomysły na dobrą szkołę i przygotowaliśmy rozwiązania dla władz oświatowych, lokalnych i środowiska szkolnego: dyrektorów i nauczycieli, rodziców, a nawet uczniów.
  • Reagujemy na to, co się dzieje w polskiej oświacie. W marcu 2022 roku podjęliśmy inicjatywę SOS Wspólna Szkoła –  sieć instytucji zajmujących się edukacją oraz wsparciem psychospołecznym ukraińskich dzieci w Polsce. Wspólna Szkoła ma ułatwić działania i przepływ informacji między organizacjami społecznymi (polskimi i międzynarodowymi), samorządami lokalnymi i szkołami oraz innymi placówkami, w których uczą się dzieci i młodzi ludzie z Ukrainy.
  • Wiemy, że każda głęboka zmiana wymaga poważnej rozmowy, porozumienia i wspólnych działań. Dlatego budujemy platformę współpracy z instytucjami, dla których polska szkoła jest ważna: władzami lokalnymi i innymi organami prowadzącymi, nauczycielskimi związkami zawodowymi, stowarzyszeniami dyrektorów i nauczycieli, politykami i mediami. Opracowaliśmy Obywatelski Pakt dla Edukacji, którym inicjujemy dyskusję nad tym, jakie powinny być priorytety polskiego systemu szkolnego, jak organizować pracę szkół, by skutecznie i mądrze wychowywać, wreszcie – jak budować i wspierać kadrę nauczycielską. Jesteśmy otwarci współpracę z organizacjami i ruchami społecznymi. Liczymy się z ich opiniami, tak jak i głosami działaczy i działaczek, ekspertów i ekspertek, rodziców, a także uczniów i uczennic. Wszystkie będziemy uwzględniać w naszych pracach na rzecz dobrej szkoły w Polsce.

Zapraszamy do włączenia się w obywatelską debatę i wspólnej pracy nad “Obywatelskim Paktem dla Edukacji”!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.