Statut szkoły – zbiór martwych zapisów, do których nikt nie zagląda? Narządzie do karania uczniów i uczennic? A może zestaw norm, które rzeczywiście regulują pracę szkoły i tworzą poczucie współodpowiedzialności i bezpieczeństwa?

Stowarzyszenie Umarłych Statutów zostało założone przez młodych ludzi i dla młodych ludzi. Jest pierwszą i największą w Polsce organizacją bezpośrednio broniącą uczniowskich interesów.

SUS przygląda się szkolnym statutom pod kątem zgodności z przepisami. Do stowarzyszenia może się zgłosić każda osoba uczniowska, która czuje, że potrzebuje wsparcia w respektowaniu swoich praw. Pomocy i informacji można też szukać w facebookowej grupie Umarłe Statuty – o prawach ucznia, do której należy już prawie czterdzieści osiem tysięcy osób.

Stowarzyszenie Umarłych Statutów prowadzi działalność edukacyjną. Nie tylko osoby uczniowskie, ale również nauczycielki, nauczyciele i dyrekcje szkół mogą skorzystać z proponowanych materiałów i zajęć. W czerwcu tego roku wspólnie z SUS zorganizowaliśmy dwa webinaria „Statut szkoły do tablicy!”, a na stronie stowarzyszenia można znaleźć wzór statutu szkoły omówieniem.

A jak się ma Twój statut?

Udostępnij