Stanowisko Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej

Komitetu Dialogu Społecznego KIG opublikował  Stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Autorzy, oprócz uwag merytorycznych do projektu ustawy, zauważają że:

Tryb „zwykłych” konsultacji społecznych wobec projektu składanego w okresie wakacyjnym w najmniejszym stopniu nie spełnia kryteriów dialogu społecznego i obywatelskiego, tak w wymiarze aksjologicznym jak i instytucjonalnym. Podnoszone przez nas argumenty powinny być odczytane przez pryzmat dialogu jako wartości konstytucyjnej, zapisanej w preambule ustawy zasadniczej, a także jako integralnej części zasady społecznej gospodarki rynkowej, która stanowi podstawę ustroju gospodarczego Polski zapisaną w art. 20 Konstytucji RP

 

Pełen tekst stanowiska: Stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – Komitet Dialogu Społecznego (dialogkig.pl)

Spis treści

Skip to content