Jeszcze we wrześniu można zorganizować (w formie popołudniowej lub weekendowej) dofinansowane przez UNICEF półkolonie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Fundacja Wolność i Demokracja prowadzi projekt regrantingowy, w ramach którego o środki mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

Udostępnij