SOS dla Edukacji w Miasteczku Edukacyjnym ZNP

Od 8 do 14 października Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje w Warszawie miasteczko edukacyjne pod hasłem „Edukacja jest najważniejsza”. Skorzystałyśmy z zaproszenia ZNP i wzięłyśmy udział w dniu poświęconym wsparciu szkół i osób nauczycielskich przez organizacje społeczne. Rozmawiałyśmy z nauczycielkami i nauczycielami, którzy przyjechali do Warszawy, o naszych głównych inicjatywach, którymi są: Obywatelski Pakt dla Edukacji, SOS Wspólna Szkoła dla ukraińskich i polskich dzieci oraz wirtualna biblioteka materiałów do mądrej nauki historii i teraźniejszości – Obywatelski HiT

Dla osób, z którymi rozmawiałyśmy, najważniejsze w Pakcie dla Edukacji – poza racjonalnym finansowaniem szkoły i wzrostem wynagrodzeń – są jeszcze dwa postulaty: odciążenie podstawy programowej (zwłaszcza w kontekście przedmiotów ścisłych) oraz zakorzenienie edukacji w lokalnej społeczności i odpowiedzialność za nią.

Na pytanie, co ułatwiłoby pracę w wielokulturowej klasie, odpowiadano najczęściej:

  • dopuszczenie nauczycieli i nauczycielek innych przedmiotów (zwłaszcza osób, które znają rosyjski) do nauczania języka polskiego i wsparcie ich metodycznego warsztatu (osoby mówiące po rosyjsku stają się w szkołach nieformalnymi asystentkami i asystentami kulturowymi);
  • zwiększenie liczby klas przygotowawczych;
  • przygotowywanie arkuszy egzaminacyjnych po ukraińsku (rozwiązanie systemowe);
  • informacje dla rodziców z Ukrainy o polskim systemie (rozwiązania i normy, które nam wydają się oczywiste, często nie są takie dla naszych gości i gościń – np. ukraińscy rodzice nie wiedzieli, że w lecie w mieście można uczestniczyć tylko po wcześniejszych zapisach).

SOS dla Edukacji było też silnie reprezentowane w panelu o związkach społeczeństwa obywatelskiego i edukacji – wszyscy paneliści i panelistki należą do organizacji współtworzących koalicję! O tym, co już udało się zrobić (np. zatrzymanie lex Czarnek) i co teraz przed nami (m.in. Obywatelski Pakt dla Edukacji i wspieranie postulatów płacowych nauczycieli), rozmawiali: Iga Kazimierczyk (Wolna Szkoła i SOS dla Edukacji), Dorota Łoboda (Rada Warszawy i fundacja Rodzice Mają Głos), Kinga Boruń (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej), Piotr Frączak (Fundacja Schumana), Jakub Kocjan (Akcja Demokracja), Anna Schmidt-Fic (Protest z Wykrzyknikiem i Wolna Szkoła) i Alicja Pacewicz (SOS dla Edukacji i Szkoła z Klasą).

Dziś głównym tematem miasteczka jest podstawa programowa. Pojawimy się na dwóch panelach: Alicja Pacewicz będzie rozmawiać o podstawie programowej i treściach nauczania, a Szymon Rębowski o historii i teraźniejszości, w tym o inicjatywie Obywatelski HiT.

 

Spis treści

Skip to content