Samorząd Rzeszowa o Lex Czarnek

Żółta grafika z rysunkiem długopisu i uścisku rąk

Rada Miasta Rzeszowa zajmowała się 28 września stanowiskiem dotyczącym planowanych przez rząd PiS zmian w ustawie prawa oświatowego. Projekt o mało nie przeszedł – jednak po reasumpcji głosowania zainicjowanym przez radnego PiS projekt trafił do komisji.

Sprawę opisuje Gazeta Wyborcza 

„Rada Miasta Rzeszowa wyraża stanowczy sprzeciw wobec procedowanej w Sejmie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, która przewiduje znaczące ograniczenie władztwa samorządowego nad działalnością edukacyjną i wychowawczą oraz zmierza do pełnego podporządkowania dyrektorów szkół władzy centralnej” – czytamy w projekcie oświadczenia dotyczącego planowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian w ustawie o prawie oświatowym.

Radni cytowali też słowa, jakie 1 września padły na Radzie Miasta w Bydgoszczy.

Spis treści

Skip to content