Rozmawiaj z Klasą Codzienność wychowawstwa – co jest ważne dla wychowawców i młodych ludzi?

W Fundacji Szkoła z Klasą wierzymy, że dobrostan buduje się każdego dnia, a kultura pracy szkoły wyrastająca z dobrych relacji i atmosfery zaufania, oprócz tego że jest wartością samą w sobie, pozwala lepiej się uczyć. W styczniu 2021 roku opublikowaliśmy raport „Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek”. Raport zbiera dane z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, ze wszystkich poziomów nauczania (ponad 1 500 odpowiedzi) i wnioski z dwóch spotkań fokusowych z ekspertami i ekspertkami. To duże badanie ilościowe pokazało nam wątki, które są ważne, ale często pomijane, traktowane powierzchownie i sztampowo lub pozostawiane na peryferiach myślenia o szkole jako o miejscu, które kształtuje dobrostan społeczności szkolnej.

Tematem, który – na podstawie wyżej wspomnianego badania ilościowego i wielu naszych rozmów – uznaliśmy za kluczowy i wart pogłębienia, jest wychowawstwo. Kim właściwie jest nauczyciel wychowawca w polskiej szkole? Jak wychowawcy widzą samych siebie, a jak widzą ich uczniowie i uczennice? Co wychowawców wzmacnia, a co im przeszkadza? Kim jest dobry wychowawca i co go cechuje?

Otwórz raport

Spis treści

Skip to content