Rozmawiaj z Klasą. Codzienność wychowawstwa – co jest ważne dla wychowawców i młodych ludzi? Raport z badania

Kim właściwie jest nauczyciel wychowawca w polskiej szkole? Jak wychowawcy widzą samych siebie, a jak widzą ich uczniowie i uczennice? Co wychowawców wzmacnia, a co im przeszkadza? Kim jest dobry wychowawca i co go cechuje?

Badanie jakościowe, które objęło 20 osób – wychowawców i wychowawczyń, uczniów i uczennic szkół podstawowych. Raport, nie jest analizą pozwalającą na stawianie dużych tez, lecz zbiorem opowieści o doświadczeniu wychowawstwa. Nieoczywiste aspekty wychowawstwa w szkolnej perspektywie.

Dwa komentarze, autorstwa Jacka Pyżalskiego i Magdaleny Śniegulskiej, na końcu publikacji, osadzają raport w kontekście innych badań i wiedzy eksperckiej.

Rozmawiaj z Klasą. Codzienność wychowawstwa – co jest ważne dla wychowawców i młodych ludzi? Raport z badania

 

Spis treści

Skip to content