Rady Młodzieżowe dla Edukacji – podstawy prawne

Podstawą do realizowania Debat dla Edukacji przez rady młodzieżowe są Ustawa o samorządzie gminnym i Ustawa o samorządzie powiatowym, które stanowią, że:

Do zadań młodzieżowej rady gminy należy w szczególności:

  1. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży;
  2. udział w opracowaniu dokumentów/działań strategicznych samorządu na rzecz młodzieży;
  3. monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych samorządu na rzecz młodzieży;
  4. podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez radę samorządu.

Młodzieżowa rada może współuczestniczyć w działaniach związanych z tworzeniem i realizacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących polityki młodzieżowej.

Spis treści

Skip to content